Samenwerken aan Park Vossenberg

Park Vossenberg is straks het hart van de gemeenschap.
Samen met buurtbewoners, vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers en iedereen die kan bijdragen werken wij inmiddels al hard aan de plannen voor Park Vossenberg. In verschillende werkgroepen denken we na over hoe Park Vossenberg eruit zal gaan zien.

Zo houdt een werkgroep zich bezig met het woon/leefconcept. Zij denken na over hoe dat eruit zal gaan zien. Welke woningtypes zijn er nodig, hoe wordt de indeling en hoe gaan we om met veiligheid? Een andere werkgroep denkt na over hoe het hart van de gemeenschap eruit moet zien. Hoe richten we het groen in? Komt er een visvijver? Een kinderboerderij, een terras? En hoe zorgen we ervoor dat de zaken die nu belangrijk zijn op terrein, zoals de kapel, het bidlaantje en de volkstuintjes, hun plaats waardig behouden.

Het maken van eigen keuzes en eigen beslissingen is ook een belangrijk thema. De werkgroep eigen regie denkt mee over hoe je regie houdt op je leven, ook als je ouder en minder zelfredzaam bent. En tot slot denken wij in een werkgroep na over hoe we goede zorg kunnen verlenen en hoe vrijwilligers en mantelzorgers hierin een mooie rol krijgen.

Terug naar overzicht