De kapel

De kapel is al heel lang een vertrouwd stukje Vossenberg. Als je goed kijkt een markant bouwwerk, dat het bewaren meer dan waard is. De kapel blijft dus bestaan voor diensten en zingeving. En de kapel krijgt ook een andere betekenis. Het wordt het hart van Park Vossenberg. Een ontmoetingsplek aan het kerkplein waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘woonkeuken’ waar het gezellig is en waar mensen graag even aanschuiven.

De plannen voor de nieuwe kapel krijgen stap voor stap invulling. Begin 2017 is de kapel officieel onttrokken aan de Katholieke eredienst. Dit maakt een ander, passend gebruik mogelijk. Beelden en liturgische voorwerpen voor de eredienst krijgen een nieuwe plek. Maar de herinnering en de stijlkenmerken uit de jaren dertig blijven natuurlijk bewaard, als de kapel straks zijn rol heeft als hart van Park Vossenberg.