Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van alle veelgestelde vragen

 

Wonen en leven

Als het gebouw afgebroken wordt, waar gaan de clienten dan tijdelijk wonen?

Het gebouw wordt in fases afgebroken. Het kan zijn dat mensen al direct naar een nieuwe woning gaan als die klaar is, maar het kan ook zijn dat er een tijdelijk onderkomen op het terrein betrokken wordt. De plannen hiervoor zijn nog niet concreet. Dit wordt pas duidelijk als de plek van de bebouwing op het terrein bekend is.


Veel gestelde vragen

Kan het zijn dat je meerdere keren moet verhuizen?

Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als dat wel het geval is gaan we met u in gesprek hierover om u zoveel waar mogelijk te ondersteunen.

Het gebouw wordt in fases afgebroken. Het kan zijn dat mensen al direct naar een nieuwe woning gaan als die klaar is, maar het kan ook zijn dat er een tijdelijk onderkomen op het terrein betrokken wordt. De plannen hiervoor zijn nog niet concreet. Dit wordt pas duidelijk als de plek van de bebouwing op het terrein bekend is.

Wordt Casade mede eigenaar van Park Vossenberg?

Nee, Maasduinen is eigenaar van de grond. Wie verder participeert in het project en de levensloopbestendige woningen gaat bouwen wordt nog bekeken. Wie de toewijzing van de woningen gaat doen is nog niet bekend.

Wanneer wordt een plaatje getoond met waar de bebouwing komt en hoe de appartementen eruit zien?

In oktober vindt de architectenselectie plaats. Daarna zal de ontwerpfase beginnen die begin 2017 klaar is. Daarna zullen we u verder informeren.

Blijven het bidlaantje en de kerkhofjes bestaan?

Ja deze blijven behouden.

Hoe zit het met de milieuzones in dit gebied?

Het bestemmingsplan waarin de geluidscirkels vermeld staan, is bekend. Daar wordt rekening mee gehouden met de bouw.

Komt er een hek om het terrein?

Nee, er komt geen hek. Wel is met de stedenbouwkundige gesproken hoe je bepaalde paden aanlegt zodat mensen automatisch geleid worden naar veilige routes.

Blijft dezelfde structuur gehandhaafd voor mensen met dementie zoals die nu in het Kompas is?

Daar houden we zeker rekening mee. We gaan met elkaar in gesprek over wat veilig is en wat verantwoord is. Dat zal per individu verschillen.

Hoe lang duurt de bouw?

De bouw zal zeker twee tot twee en half jaar in beslag nemen.

Als mensen ook op vakantie kunnen komen op het terrein hoe combineer je dat dan met de kwetsbare mensen die hier rondlopen?

Mensen die hier op vakantie komen, zullen altijd mensen zijn die zelf met zorg te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die er even tussenuit wil om tijd voor zichzelf te hebben.

Is de veiligheid van bewoners gegarandeerd als er kinderen en verkeer op het terrein zijn?

Veiligheid is heel belangrijk en dat realiseren wij ons. We gaan ook samen met u in gesprek over het niveau van veiligheid.

Komen er ook andere bedrijven op het terrein?

Dit is goed mogelijk. We zijn hier nog over in gesprek. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om kinderopvang of aan Prisma, een organisatie voor verstandelijk beperkten.

Komt er een school op het terrein?

Nee, er komt geen school. Het is niet gelukt om samen tot een overeenstemming te komen. De school wil aan de voorkant van het terrein flexibel kunnen bouwen. Deze plek is echter nodig voor onze clienten. Achter op het terrein wilde de school niet bouwen.

Blijft de kapel op het terrein bestaan?

Ja, het streven is om deze te behouden. Hier zou dan een gelegenheid voor ontmoeting en eten gerealiseerd kunnen worden, maar er kunnen ook gedenkbijeenkomsten gehouden worden. Tot aan de verbouwing zal de kapel de gewone kerkdiensten houden. Vanaf januari 2017 wordt de kapel aan de eredienst onttrokken.

Is er plaats voor somatische clienten?

Er komt geen speciale afdeling voor somatische clienten. Ze kunnen wel op het terrein komen wonen.

Blijft de interim voorziening achter Vossenberg bestaan?

We gaan ervan uit dat de interim voorziening nodig is tot de bouw klaar is. Dit is ook met de gemeente gecommuniceerd.

Is er voor alle mensen die nu op Vossenberg wonen een plaats in de nieuwbouw?

Ja er is voor iedereen plaats die nu al hier woont.

Zou je als twintiger ook op het terrein kunnen komen wonen?

Jazeker. Men moet zich wel realiseren dat er een gemixt gezelschap woont, werkt en leeft waaronder mensen met dementie en verstandelijk beperkte mensen.

Worden medewerkers voorbereid hoe om te gaan met mensen met dementie die vrij kunnen rondlopen op het terrein?

Mensen met dementie zullen via domotica in de gaten gehouden worden. Denk dan aan een appje op de telefoon van de verzorging of van buurtbewoners waardoor je een waarschuwing krijgt als iemand te ver afdwaalt. Medewerkers krijgen cursussen hoe ze met de nieuwe apparatuur om moeten gaan.

Komen er aanleunwoningen?

Ja, er komen ongeveer 40 woningen waar ook zorg geleverd kan worden.

Als iemand opgenomen wordt kan de partner er dan bij wonen?

Het uitgangspunt is dat we mensen niet uit elkaar willen halen. Of dat altijd te realiseren is, is nog niet uitgewerkt.

Mensen die nu huren, huren die in de nieuwe situatie ook of is daar wat anders voor?

Nee, de constructie die ze nu hebben wordt gerespecteerd. In de toekomst wordt de vergoeding voor zorg en wonen in de ZZP indicatie uit elkaar gehaald. Dan worden er op individueel niveau met mensen nieuwe afspraken gemaakt. Iedereen die nu op Vossenberg woont kan op het terrein blijven wonen.

Worden er huurappartementen onder de huurgrens ontwikkeld?

Ja, een groot deel zal zo ontwikkeld worden. We kijken ook naar appartementen net boven de huurgrens.

Worden de kamers groter?

Daar kunnen we nu nog niets van zeggen. De architecten gaan hiermee aan de slag. Er zullen allerlei verschillende typen appartementen komen.

Kan ik de auto nog dicht bij mijn nieuwe appartement laten staan?

Daar houden we rekening mee.

Moet ik mijn nieuwe woning schilderen en stofferen?

We gaan hierover met u in gesprek zodra er meer concrete informatie is.

Hoe worden wij (eerste contactpersonen van verzorgingshuisbewoners) verder geinformeerd?

U krijgt op regelmatige basis een nieuwsbrief toegestuurd.