Veilig en vrij

Kwetsbare mensen bloeien op als ze op een veilige en vertrouwde plek wonen, waar hulp en zorg voorhanden is. Maar die veiligheid mag een prettig en vrij leven niet in de weg staan. Niemand wil tegen gesloten hekken of deuren oplopen; je wandeling, bewegingsvrijheid, mensen tegenkomen, zon en buitenlucht als je wilt, je eigen levensritme… dat staat in Park Vossenberg voorop.

Bewegings- en handelingsvrijheid
We bieden iedereen zo veel mogelijk bewegingvrijheid en handelingsvrijheid, binnen de normen van veiligheid die met bewoners, de partner en naasten worden afgesproken. De woon- en leefruimten, de landschappelijke inrichting en de organisatie van de zorg maken dit mogelijk. Ook technologie (denk aan toegang, personenalarmering en dwaaldetectie) kan zorgen dat veiligheid en vrijheid goed samengaan.

Uitnodigend en rustgevend
De leefruimte kan een goede prikkel zijn voor bewegen en ontmoeten. Zo zijn de individuele appartementen verbonden met gangen die uitkomen op ontmoetingsruimtes en andere aangename plekken. De buitendeuren komen uit op een ‘semi-buiten’ galerij, waardoor je ook bij slecht en winters weer graag de deur uitgaat. 

Er is overal voldoende daglicht. De ruimtes hebben grote ramen, maar géén ramen tot op de grond, omdat die een gevoel van onveiligheid en verwarring kunnen geven. Er schijnt kunstlicht dat met het verloop van de dag meebeweegt met de kleur en de intensiteit van natuurlijk daglicht. Dat biedt rust en ritme. Gangen die uitkomen op ontmoetingsplaatsen; een omgeving die uitnodigt om te wandelen. Geen overprikkeling van de zintuigen – maar wel de goede prikkels. ’s Avonds en ’s nachts is de toegang tot het park gereguleerd.