Stichting Vrienden van Park Vossenberg

Het doel van deze stichting is om de leefbaarheid en sociale cohesie te stimuleren tbv alle inwoners en bezoekers van Park Vossenberg, door het organiseren van activiteiten op maatschappelijk, levenbeschouwelijk, recreatief, sociaal en cultureel gebied. Voorzitter van de stichting is de heer Wim Veldkamp, secretaris de heer Geoffrey Molenschot en penningmeester is de heer Martin van de Ruit.

Overige gegevens:

RSIN: 858425750 Contact gegevens: M.vandeRuit@maasduinenzorg.nl Beloningsbeleid:  onbezoldigd  Activiteitenverslag: voorbereidingen zijn in volle gang om de benodigde (financiele) middelen te genereren en de verdere plannen uit te werken.

Voor aanvullende gegevens verwijzen we naar het beleidsplan Stichting Vrienden van Park Vossenberg

Terug naar overzicht